Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SERWISU TERPIŁOWSKI

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego Terpiłowski, przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwanego jako „Klient").

 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na produkty marki Terpiłowski oraz towary innych marek z oferty firmy Terpiłowski.

Serwis działa pod adresem: http://www.sklep.terpilowski.com.pl/ („Serwis”).

Serwis prowadzony jest i administrowany przez:

J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 16/1, 70-437 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363703, NIP 955-18-25-161, REGON 811165489, e-mail: jubiler@terpilowski.com.pl, nr tel.: +48 91 434 05 34, (dalej jako „Serwis")

i działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży biżuterii marki Terpiłowski oraz towary innych marek                  z oferty firmy Terpiłowski znajdujących się w Serwisie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Serwisu internetowego Terpiłowski jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej w tym m również tworzonej na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta oraz zegarków – za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: http://www.sklep.terpilowski.com.pl/Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są w zestawieniu informacyjnym, znajdującym się powyżej.
 3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu oraz dokonywać zakupów - konieczna jest rejestracja w Serwisie.
 4. Klient dokonując rejestracji z pełną świadomością akceptuje zasady korzystania z Serwisu.
 5. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o bezprawnym charakterze.
 6. Regulamin stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość (zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego).
 7. Regulamin sporządzony jest w języku polskim.
 8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. Sprzedaż może być również prowadzona poza granicami kraju.
 9. Aby prawidłowo korzystać z Serwisu, każdy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

- posiadać zainstalowaną aktualną przeglądarkę, np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari; - monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
- włączona obsługa Cookies oraz Java Script;
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

 1. Klient powinien również dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 2. Serwis Terpiłowski zapisuje na komputerze użytkownika tzw. pliki cookies (ciasteczka). Używane są one do przechowywania informacji niezbędnych dla potrzeb funkcjonalności Serwisu, takich jak np. zapisywanie preferencji Klienta z przeglądanej treści. Celem tego jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie Klienta w Serwisie Terpiłowski. Użytkownik decyduje sam o tym w jaki sposób i które pliki cookies będą zapisywane – poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.
 3. Wszystkie informacje na temat Serwisu Terpiłowski oraz sposobu załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać pod numerem telefonu: tel/fax.: 91 434 05 34, mobile: 502 334 059 oraz email: sklep@terpilowski.com.pl
 4. J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w Serwisie Terpiłowski – są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 5. J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. poświadcza jakość każdego egzemplarza diamentu użytego w zakupionej biżuterii -specjalnym Certyfikatem Terpiłowski.
 6. Klient może składać zamówienia w Serwisie Terpiłowski: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową http://www.sklep.terpilowski.com.pl/
 7. Ceny podane na stronie Serwisu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Cena nie zawiera kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 250 PLN, Serwis Terpiłowski poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego w formularzu przez Klienta – wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać inny rodzaj przesyłki - inny niż standardowy lecz w takim przypadku Serwis pokryje tylko część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową.

 

 1. Wszelkie promocje obejmujące Serwis Terpiłowski - nie łączą się z żadnymi innymi promocjami dotyczącymi marki Terpiłowski, czy też z promocjami dotyczącymi salonów stacjonarnych marki Terpiłowski. Klient może według własnego wyboru skorzystać tylko z jednej promocji – chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji naraz.
 2. Komunikacja z Serwisem Terpiłowski oraz ze Sprzedawcami Serwisu, dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, które wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, umożliwiającymi możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Serwis Terpiłowski nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani innych świadczeń za możliwość komunikowania się z nim, czy z obsługą Serwisu Terpiłowski.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W sytuacji wystąpienia sporu Konsumenta ze Sprzedawcą - istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  - zwrócenie się do polubownego stałego sądu konsumenckiego; - mediację;
  - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  - uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów (bezpłatna infolinii konsumencka 800 007 707).

 

 1. Konsument może również zapoznać się z treścią Kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 1. Właściwości wszystkich towarów opisane są w tzw. Parametrach produktu, które dostępne są na stronie internetowej Serwisu Terpiłowski. Zwracamy uwagę Klientom na fakt, iż wyroby jubilerskie odznaczają się specyficznymi właściwościami i każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i może minimalnie różnić się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Niektóre wyroby są też niewielkich rozmiarów a ich wizerunki prezentowane w Serwisie Terpiłowski mają charakter informacyjny i poglądowy. Informujemy również, że na wygląd towarów przeglądanych w Serwisie bardzo istotny wpływ może mieć rozmiar i ustawienia parametrów monitora Klienta.

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

 

REGULAMIN– stanowi niniejszy Regulamin (wraz ze wszystkimi załącznikami), który informuje o uprawnieniach oraz obowiązkach dwóch Stron Umowy.

SKLEP –sklep (Serwis) internetowy dostępny pod adresem:

http://www.sklep.terpilowski.com.pl/

SPRZEDAJĄCY –J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 16/1, 70-437 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363703, NIP 955-18-25-161, REGON 811165489, e-mail: jubiler@terpiowski.com.pl, nr tel.: +48 91 434 05 34.

SKLEP INTERNETOWY (Serwis internetowy) – platforma internetowa Terpiłowski, która umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary.

TOWAR– artykuł, na który można złożyć zamówienie w Serwisie Internetowym.

TERPIŁOWSKI– jest znakiem towarowy, pod którym prowadzone są Salony stacjonarne oraz Serwis Internetowy. Stanowi on własność Sprzedawcy.

STRONA– stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca.

STRONY UMOWY– pod tym pojęciem rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– Umowa, która została zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa taka zawierana jest z wykorzystaniem kanału komunikacji na odległość jakim jest Serwis Terpiłowski.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA– czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta jest realizowane. Czas realizacji zamówienia to – czas skompletowania zakupionego produktu oraz jego doręczenia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się dni, w których Serwis Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta. Sytuacja nie dotyczy formy płatności „za pobraniem”.

DNI ROBOCZE– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

HASŁO– unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient sam nadaje w systemie Serwisu. Niezbędny jest on do celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny. Klient powinien zachować je w tajemnicy.

PROGRAM– program lojalnościowy VIP CLUB, przeznaczony dla stałych Klientów Salonów Terpiłowski oraz Serwisu Internetowego Terpiłowski.

KARTA KLIENTA– karta uzyskana przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym VIP CLUB na zasadach określonych w Regulaminie Programu.

KLIENT– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która ma ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

KONTO KLIENTA– oznacza konto w Serwisie utworzone na dane Klienta tj. imię, nazwisko i adres e-mail. Kontem można nazwać indywidualny panel administracyjny Użytkownika, który dostępny jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym Terpiłowski. Służy do zawarcia umowy sprzedaży i oznaczony jest loginem i hasłem.

KONSUMENT– osoba fizyczna, która nabywa produkty za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową.

KUPUJĄCY– Klient oraz Konsument łącznie.

UŻYTKOWNIK– użytkownikiem nazwiemy, każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego Terpiłowski.

PRODUKT– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski.

REJESTRACJA– jest procesem polegającym na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie internetowym Terpiłowski.

UMOWA SPRZEDAŻY– to umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która zawarta zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu internetowego Terpiłowski.

KOSZYK– element Serwisu Internetowego Terpiłowski niezbędny do wirtualnego magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu oraz sprecyzowania szczegółów zamówienia takich jak: dane do faktury, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz innych danych, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

FORMA PŁATNOŚCI– forma zapłaty za zamówiony w serwisie internetowym produkt, która wybrana zostaje przez Kupującego podczas składania Zamówienia i która oferowana jest przez Serwis Terpiłowski.

DOKUMENT SPRZEDAŻY- faktura VAT lub Paragon, zależności od wskazania Kupującego. Dołączany do zakupionego towaru.

ZAŁĄCZNIKI– element składowy regulaminu, informujący o prawie odstąpienia od umowy oraz stanowiący wzór formularza odstąpienia od umowy.

FORMA DOSTAWY– jest to forma dostarczenia zamówionego produktu, która wybrana zostaje przez Klienta spośród oferowanych przez Serwis sposobów, podczas składania Zamówienia w Serwisie Terpiłowski.

KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU– są to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. Dla zakupu na kwotę powyżej 250 zł – koszty obciążają Sprzedawcę. Kosztem dostarczenia towaru – obciąża się Klienta dla kwoty poniżej 250 zł.

LOGIN– identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

MAGAZYN– miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

NEWSLETTER– informacja handlowa wysyłana do Klienta drogą elektroniczną, dotycząca informacji na temat produktów marki Terpiłowski, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, czy też programów lojalnościowych.

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU– sprecyzowane w złożonym zamówieniu, przez Kupującego - miejsce pod które ma zostać dostarczony zakupiony produkt (z wyłączeniem odbioru osobistego).

MOMENT WYDANIA PRODUKTU– moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba - obejmuje w posiadanie produkt, będący przedmiotem zawartej umowy.

OSOBA UPOWAŻNIONA– Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba (upoważniona przez Kupującego pisemnie za pomocą wzoru upoważnienia znajdującego się w załączniku nr 1 – tutaj do pobrania), która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

ADRES REKLAMACYJNY– adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres do składania określonych oświadczeń. Będący adresem do korespondencji.

ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY– adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres do składania określonych oświadczeń. Będący adresem do korespondencji.

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA– wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– są to funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, które umożliwiają Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań takich jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie internetowym, świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA– system techniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Serwisie internetowym.

FORMULARZ UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU– formularz umożliwiający upoważnienie innej osoby do odbioru zakupionego towaru w Serwisie Internetowym Terpiłowski.

SYSTEM INFORMATYCZNY– struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

WADA– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 

 

REJESTRACJA

 

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu można uzyskać po wykonaniu następujących czynności: - rejestracji w Serwisie, - aktywacji konta, akceptację linku potwierdzającego wysłanego na adres mailowy Klienta, - zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji – Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiającego składanie zamówień na Towary w Serwisie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji czy usunięcia.
 3. Klienci zobowiązani są do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione do tego osoby trzecie.
 4. Rejestracja w Serwisie internetowym Terpiłowski – jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu i podać w nim swoje prawdziwe i aktualne dane.
 6. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, Ulica, nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Telefon, E-mail, Hasło, Powtórz hasło.
 7. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 8. Po wypełnieniu pól formularza Rejestracji – wymaganymi danymi - przez Użytkownika Rejestracji – zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 9. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, lub gdy dane ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia - Użytkownik proszony jest do ich aktualizację i przekazanie aktualnych danych – obsłudze Serwisu Terpiłowski – aby zaistniała możliwość prawidłowego przeprowadzenia dostawy zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysłany towar w przypadku podania nieprawidłowego, nieprawdziwego lub nieaktualnego adresu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz innych podmiotów:
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w Serwisie Terpiłowski: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - poprzez stronę internetową www.sklep.terpilowski.com.pl
 2. Sklep może prowadzić sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju (po wcześniejszym uzgodnieniu tej opcji z obsługą Serwisu Terpiłowski).
 3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia w Serwisie Terpiłowski. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia w Serwisie Terpiłowski - bez wcześniejszej rejestracji.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Sprzedawca informuje, iż sklep Internetowy jest jednym z kanałów komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Ponieważ nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Serwisu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet, dlatego też informacje podane na stronie Serwisu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Następnie dokonuje się weryfikacji zamówienia przez Sprzedającego – pod kątem dostępności towarów. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej - informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 7. Przyjęcie zamówienia przez Serwis Terpiłowski następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 8. Zgodnie z przepisami prawa – do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Terpiłowski.
 9. Dokonywanie zamówień w Serwisie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Serwis Terpiłowski zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 11. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail – w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.
 12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta dostępne są w niniejszym linku tutaj. Klient oświadcza że zapoznał się z treścią tegoż że artykułu – poprzez akceptację treści tego regulaminu.
 13. W zamówieniu Klient może podać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia takiego dokumentu.
 14. Przy składaniu zamówienia, dodatkowo Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać posiadany kod rabatowy w odpowiednim miejscu formularza zamówienia w celu dokonania tańszego zakupu.
 15. Aby złożyć zamówienie – Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z dostępnych w Serwisie kategorii. Jednak dodanie produktu do „Koszyka” nie jest jeszcze równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dodatkowe Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” Klienta.

„Koszyk” jest wirtualnym miejscem, umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 1. Aby dokończyć zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki oraz formę płatności i wybrać opcję „Przejdź do potwierdzenia. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.” oraz postępować zgodnie z podanymi kolejno wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta - podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
 2. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Złożone zamówienia - potwierdzane są mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego. Klient może wskazać adres dostawy Towaru inny niż wcześniej wskazany w formularzu lub odebrać zamówiony towar w salonie.
 4. Kupujący ma również możliwość wybrania opcji dostawy: „Wyślij jako prezent”. Wówczas, po uprzedniej informacji wysłanej do sklepu oraz zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zamówienia – Serwis Terpiłowski wysyła zakupiony produkt na wskazany adres obdarowywanej osoby a osobno wysyła rachunek na adres kupującego.
 5. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia produktów mogą w pełni nie oddawać ich faktycznej wielkości, wyglądu oraz wszystkich posiadanych cech. Serwis Terpiłowski dokłada wszelkich starań, aby prezentacja produktów oddawała rzeczywiste wyobrażenie ich stanu. W celu uzyskania dodatkowych informacji czy zdjęć na temat towarów – prosimy Kupującego o kontakt z obsługą Serwisu Terpiłowski.
 6. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu tylko do momentu wysłania przez Serwis wiadomości elektronicznej potwierdzającej fakt wysłania zamówionego produktu.
 7. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie wyłącznie za pomocą wysłanej wiadomości e-mail, pod adresem:sklep@terpilowski.com.pl
 8. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta – rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
 9. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru.
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY TOWAR ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU

Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej sklepu na karcie towaru.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 

Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Serwisu  internetowego Terpiłowski oraz są one widoczne na poziomie Koszyka.

 

Wysokość cen Towarów podanych w Serwisie Internetowym Terpiłowski jest wiążąca. Nie mogą być one przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach Terpiłowski. Cena Towaru podana w Serwisie  Internetowym – do kwoty 199 PLN - nie obejmuje Kosztów dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klienci dokonujący zakupu Towarów o cenie 199 PLN i wyższej – zwolnieni są z kosztów dostawy Towaru w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostawy za granicę – pokrywa Klient w całości.

 

W przypadku realizacji zamówień zagranicznych - do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość kosztu dostarczenia Towaru ustalana jest w drodze konsultacji z obsługą Serwisu Terpiłowski oraz dostawcą zagranicznej usługi kurierskiej na podstawie parametrów miejsca dostarczenia przesyłki. Z opcji wysyłki zagranicznej można skorzystać – tylko po ustaleniu tej opcji z obsługą Serwisu Terpiłowski oraz po akceptacji tych kosztów przez Klienta.

Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

płatność przelewem - wpłata na rachunek bankowy Serwisu Terpiłowski o numerze:

PKO BP: 89 1020 4795 0000 9002 0214 1141 – pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji Serwisu, przed dostarczeniem zamówionego towaru.

płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl i IAI Pay

płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pli IAI Pay

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru powyższych form płatności jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru tych form płatności - brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 3 dni, liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza się możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia na ten sam Produkt.

płatność gotówką (za pobraniem/przy odbiorze) do rąk kuriera.

(W przypadku gdy Klient wybierze jako sposób dostawy – dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta – płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tym trybie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta).

W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Serwis Terpiłowski –  dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości – przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności. W szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy – według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty podwykonawcze - realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Zobowiązania Klienta, które wynikają z umowy sprzedaży Towarów, utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 4. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedającego, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sprzedający poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.( tutaj )
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedającego J.J.Z. TERPIŁOWSCY SP. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 16/1, 70-437 Szczecin

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 2. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt
 4. Zgodnie z art.  35 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Sprzedawca zastrzega brak możliwości dokonania zwrotu i wymiany towarów nieprefabrykowanych, wykonywanych na indywidualne zamówienie tj. pierścionków z kamieniami szlachetnymi i obrączek zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów:
 7. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.plpoprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@terpilowski.com.pl lub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp. J.                             ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin. Usługodawca rozpatrzy reklamację – nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w pkt. 1.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.plpoprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@terpilowski.com.pllub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp. J. ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin. Usługodawca rozpatrzy reklamację – nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1.Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją. Jej długość i warunki zależne są od rodzaju towaru oraz producenta. Czas trwania umowy gwarancyjnej określony jest                      w karcie gwarancyjnej dołączonej razem z zakupionym towarem, a także w opisie produktu na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w okolicznościach znajdujących się poza kontrolą naszego Sklepu, w tym wad powstałych na skutek niewłaściwego używania produktu.

 1. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji należy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.plpoprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@terpilowski.com.pllub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp. J.                           ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin.

 

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne – za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sklep.terpilowski.com.pl:

- zakładanie i prowadzenie Konta w Serwisie internetowym.

- umożliwianie złożenia zamówienia.

- wysyłkę newslettera.

Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 1. Umowy usług o świadczenie Usług drogą elektroniczną (zakładanie i prowadzenie konta)– zawarte są na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, która polega na umożliwieniu złożenia zamówienia – zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający i zagrażający funkcjonowaniu Serwisu internetowego – poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym – w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn – poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@terpilowski.com.pl lub na adres pocztowy: J.J.Z Terpiłowscy Sp. J. ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin. W szczególności gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa wygasa po upływie 10 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać w każdym czasie Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną - na drodze porozumienia stron.
 7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 8. Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

NEWSLETTER

 1. Klient posiada za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie – możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Serwisu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania, poprzez zaznaczenie tej opcji w formularzu Serwisu, wyraża akceptację na otrzymywanie Newslettera. Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje.
 2. W każdym momencie Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera Serwisu Internetowego.

 

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie do celów realizacji zamówień. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych.
 3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji o charakterze reklamowym i handlowym (tzw. Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Serwisie Terpiłowski).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.
 5. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w każdym czasie, wszystkim Klientom w siedzibie Serwisu Terpiłowski oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.sklep.terpilowski.com
 2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić dopiero po uprzednim poinformowaniu wszystkich Użytkowników Serwisu o zakresie przewidywanych zmian w formie elektronicznej na co kupujący wyraża zgodę. Może to nastąpić – nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może dokonać usunięcia swojego konta.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Serwisu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami – w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 7. Nazwa Serwisu internetowego Terpiłowski i adres pod którym jest dostępny: www.sklep.terpilowski.com.ploraz wszelkie materiały w nim się znajdujące - stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- telefon stacjonarny: 91 434 05 34

- telefon komórkowy: 502 334 059

- e-mail:sklep@terpilowski.com.pl

- pisemnie na adres: J.J.Z Terpiłowscy Sp.J., ul. Jagiellońska 16/1, 70-437 Szczecin

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2020r.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje o następujących, potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. ingerencja osób trzecich w bazy danych dotyczących Użytkownika w tym przeglądanie, kopiowanie, modyfikacja i kasowanie danych dotyczących Użytkownika,
 2. ingerencja osób trzecich w transmisję informacji pomiędzy systemem teleinformatycznym Użytkownika, a systemem teleinformatycznym Usługodawcy,
 3. otrzymanie niezamówionej informacji handlowej (spam) w drodze elektronicznej,
 4. zainfekowanie systemu teleinformatycznego oprogramowaniem typu malware (złośliwe oprogramowanie w tym wirusy i robaki komputerowe, konie trojańskie), spyware (programy szpiegujące),
 5. wyłudzanie poufnych informacji (phishing) oraz łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracking),
 6. przełamanie protokołów kryptograficznych wykorzystywanych w wymianie informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w konsekwencji umożliwienie w szczególności podsłuchiwanie przekazywanych informacji,
 7. podrabianie protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa zabezpieczających strony internetowe,
 8. instalacja i korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania z usługi zapewnianej przez Usługodawcę z nieoficjalnych i nieautoryzowanych źródeł czy instalacja i korzystanie z oprogramowania pirackiego – oprogramowanie takie zawierać może szkodliwe oprogramowanie wskazane powyżej, może posiadać obniżony poziom zabezpieczeń z uwagi na brak aktualizacji mających na celu zwiększenie ochrony oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem.

Wskazane powyżej przypadki nieuprawnionej ingerencji osób trzecich, skutkować mogą uzyskaniem przez osoby nieupoważnione dostępu do sieci telekomunikacyjnej Usługodawcy jak                   i Użytkownika, w tym poszczególnych komputerów wchodzących w skład tej sieci, a także zakłóceniem lub całkowitym wyłączeniem funkcjonowania urządzeń w tym oprogramowania wchodzącego w skład sieci lub przejęcia nad nim kontroli. Działania te skutkować mogą uzyskaniem przez osoby trzecie informacji gromadzonej w systemie teleinformatycznym w szczególności w bazach danych, a także informacji niezbędnych dla dokonania płatności elektronicznych. Usługodawca podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wskazanych powyżej, a także podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem. Niezależnie od tego, Usługodawca zaleca zaopatrzenie komputera Użytkownika w aktualne oprogramowanie typu antywirus oraz firewall oraz bieżące aktualizowanie tego oprogramowania, a także wdrożenie wewnętrznych procedur, mających na celu ochronę loginów i haseł zapewniających dostęp do systemu teleinformatycznego, a także usług świadczonych w drodze elektronicznej, przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się, aby hasła i loginy przyznane Użytkownikowi nie były udostępniane innym osobom, nawet za zgodą Użytkownika. Usługodawca informuje ponadto, że podejmowane środki ochrony, w tym ochrony antywirusowej, firewall, nie zapewniają pełnej ochrony przed możliwą ingerencją osób trzecich w system teleinformatyczny, nie mniej ich stosowanie, może ograniczyć ryzyko wystąpienia niepożądanych działań.

 

Usługodawca zaleca:

 1. dbanie o bezpieczeństwo swojego systemu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących aktualizacji systemu, posiadania oprogramowania antywirusowego, antyspamowego itp.,
 2. zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczających sprzęt komputerowy,
 3. stosowanie do kont pocztowych, oraz innych aplikacji internetowych wymagających podania hasła, haseł o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresową zmianę haseł.

Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE (www.uke.gov.pl) aktualne informacje o:

 1. bezpieczeństwie komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni,
 2. bezpieczeństwie komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni (urządzenia mobilne).

Usługodawca zaleca zapoznanie się ze wskazanymi powyżej opracowaniami dotyczącymi bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 3048 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-30
Bardzo dobra obsluga
2024-03-24
Jestem bardzo zadowolona i serdecznie polecam
pixel